Tasa-arvon maaliskuu

Maaliskuuta voidaan hyvällä syyllä kutsua tasa-arvon kuukaudeksi. Tasa-arvolla tarkoitamme kaikkien ihmisten yhtäläistä arvoa yksilöinä ja yhteiskunnan jäseninä. 8.3. vietämme Naisten päivää ja 19.3. Minna Canthin, eli tasa-arvon päivää. Minna Canth (1844–1897) oli suomalainen kirjailija ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Canthin elämäntyö on vaikuttanut suuresti Suomen kehittymiseen tasa-arvon ja koulutuksen edelläkävijämaaksi. Canth on ainoa suomalaisnainen, jolla on oma liputuspäivä.

YK:n julistamaa kansainvälistä naistenpäivää vietettiin ensimmäisen kerran maaliskuun 8. päivänä vuonna 1975. Naistenpäivän historia ulottuu kuitenkin jo 1900-luvun alkuun. Vuonna 1910 Kööpenhaminassa kokoontunut sosialistinen internationaali päätti naistenpäivän vietosta, tarkoituksena edistää naisten äänioikeutta ja naisasialiikettä.

Sukupuolten välisen tasa-arvon periaate on vahvistettu YK:n peruskirjassa vuonna 1945. Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus hyväksyttiin YK:ssa vuonna 1979. Suomi ratifioi sopimuksen vuonna 1986.

Pekingin julistus

Neljännessä naisten maailmankonferenssissa Pekingissä vuonna 1995 hyväksyttiin Pekingin julistus ja toimintaohjelma, jonka tavoitteena on aktiivisesti poistaa esteitä naisten oikeuksien tieltä. Suomi on sitoutunut Pekingin asiakirjan tavoitteisiin.

Pekingin julistuksessa on vakaasti päätetty edistää tasa-arvoa, kehitystä ja rauhaa kaikille maailman naisille ja koko ihmiskunnan yhteiseksi eduksi. Julistuksessa tunnustetaan kaikkien maailman naisten oikeus puhua omasta puolestaan. Siinä kyllä nähdään, että naisten asema on eräiltä tärkeiltä osin kohentunut, mutta kehitys on ollut epätasaista. Edelleen naisten ja miesten eriarvoisuus jatkuu sitkeästi. Esimerkkinä voidaan mainita palkkakehitys.  EU:n naisten tuntipalkka on keskimäärin lähes 14,1 % pienempi kuin miesten (EKP:n blogi v. 2021).

Pekingin julistuksessa on suunnitelma toimenpiteistä naisten vaikutusvallan lisäämiseksi. Tarkoituksena on raivata kaikki ne esteet, jotka yksityisessä ja julkisessa elämässä jarruttavat naisten täysipainoista ja tasavertaista osallistumista päätöksentekoon taloudessa ja politiikassa sekä koko yhteiskunta- ja kulttuurielämässä. Tämä edellyttää, että hyväksytään ja vakiinnutetaan periaate vallan ja vastuun jakamisesta miesten ja naisten kesken niin kotona ja työpaikoilla kuin laajemmin kansallisissa ja kansainvälisissä yhteisöissäkin. Naisten ja miesten välisessä tasa-arvossa on kysymys ihmisoikeuksista ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edellytyksistä. Ilman niitä eivät tasa-arvo, kehitys ja rauha voi toteutua. Pekingin julistuksessa vahvistetaan perusperiaate, jonka mukaan naisten ja tyttölasten ihmisoikeudet ovat erottamaton, olennainen ja jakamaton osa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia.

Zonta International tekee töitä sellaisen maailman eteen, missä naisten oikeudet tunnustetaan ihmisoikeuksiksi ja jokainen nainen pystyy toimimaan tasavertaisesti. Hiidenveden Zonta-kerho toimii paikallisesti Vihdin ja Karkkilan alueella ja pyrkii omalla toiminnallaan vaikuttamaan naisten ja tyttöjen oikeuksien ja tasa-arvon toteutumiseen.

Taululle uusi koti – Hyvätekeväisyyshuutokauppa

 

Merja Leander, Heli Pekki ja

Päivi Nikander ripustamassa

tauluja ViaDiassa.

Hiidenveden zontakerhon järjestämä huutokauppa pidetään osoitteessa Asemantie 1 (ViaDian senioritalo), Nummela lauantaina 26.3.2022 klo 14.00.

Kerholaiset ovat ArtWayn Merja Leanderin avustuksella ripustaneet taulut. Ne ovat nähtävillä 1.3. – 26.3.2022 ViaDian tiloissa.

Netissä voit katsella tauluja osoitteessa: www.taidehuutokauppa—zonta-hiidenvesi.webnode.fi/

Tarjouksen voit tehdä joko netin kautta, ViaDian tiloissa arkisin klo 9.00 – 15.00 tai itse huutokaupassa.

Huutokaupan tuotolla autetaan pääasiassa vihtiläisiä nuoria. YK:n järjestöjen kautta kohteena ovat tytöt ja naiset.

Tervetuloa taulukaupoille!

Naisiin kohdistuvalle väkivallalle vahva EI – oranssit päivät 25.11.-10.12.

Paikallislehdessä julkaistu artikkeli:

25.11. on kansainvälinen naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen päivä. Päivä käynnistää 16 päivän jakson, oranssit päivät, jolloin erityisesti kiinnitetään huomiota naisiin ja tyttöihin kohdistuvaan väkivaltaan.

Zonta International käynnistää samana päivänä vuosittaisen kampanjan ”Zonta says NO to violence against women”, jonka aikana Zonta-kerhot eri puolilla maailmaa nostavat esille naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja lisäävät tietoisuutta siitä monin eri tavoin. Hiidenveden Zonta-kerho haluaa kiinnittää huomiota naisiin kohdistuvaan väkivaltaan valotaulumainoksella Nummelan Meritiellä 25.11.-1.12. välisenä aikana.

Naisiin kohdistuva väkivalta on maailmanlaajuinen ongelma ja se on yksi Suomen suurimmista ihmisoikeusongelmista sukupuolten välisestä tasa-arvostamme huolimatta. Se on myös vakava ihmisoikeusrikos. Suomi ratifioi vuonna 2015 Istanbulin sopimuksen, joka on vuonna 2011 hyväksytty Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta.

Väkivallalla on monia muotoja

Naisiin kohdistuva väkivalta voi olla fyysistä, psyykkistä tai seksuaalista. Se voi olla lähisuhde- ja perheväkivaltaa, kuten psykologista alistamista, parisuhteessa tapahtuvaa raiskausta, lyömistä ja pahoinpitelyä tai seksuaalista häirintää, lasten seksuaalista hyväksikäyttöä, avioliittoon pakottamista, digitaalisessa mediassa tapahtuvaa häirintää tai vainoamista. Se voi myös olla ihmiskauppaan liittyvää alistamista ja seksuaalista hyväksikäyttöä tai tyttöjen sukuelinten silpomista, lapsiavioliittoja tai muuta ns. kunniaan liittyvää väkivaltaa. Myös nöyryyttäminen huumorin varjolla on väkivaltaa.

Tiedotusvälineissä on nykyään lähes viikoittain uutta tietoa naisiin kohdistuvasta ja kohdistuneesta väkivallasta. Tiedämme, että koronapandemia on lisännyt naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja perheväkivaltaa ja viimeisimmän kouluterveyskyselyn mukaan seksuaalinen häirintä on yleistynyt ja esimerkiksi puolet lukioikäisistä tytöistä on kokenut seksuaalista häirintää.

Naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan esille nostamisen ja tietoisuuden lisäämisen ohella Zontat keräävät ja lahjoittavat varoja kotimaisiin ja kansainvälisiin kohteisiin sukupuoleen kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi sekä uhrien auttamiseksi. Tässä työssä tarvitaan meitä kaikkia. Osallistumalla Hiidenveden Zonta-kerhon järjestämiin tapahtumiin sinäkin voit olla mukana auttamassa.