Hiidenveden Zontakerhon tehokampanja, seksuaalista häirintää monen naisen arjessa

Hiidenveden Zontakerhon tehokampanja, seksuaalista häirintää monen naisen arjessa

Hiidenveden Zontakerhon Naisten oikeuksien toimikunta käynnisti marraskuussa kolmiosaisen kampanjan  naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ja seksuaalisen häirinnän lopettamiseksi. Kampanja on kaiken kaikkiaan näyttävä ulostulo paikallisesti tärkeässä asiassa ja hieno avaus aktiivisempaan otteeseen paikallisessa vaikuttamistyössä.

Väkivaltaa vastaan

 

Väkivallan vastaista työtä Hiidenveden Zontakerho teki kahden tapahtuman kautta. Lokakuussa tyttöjen päivänä Kirsti Jokiranta ja Päivi Valli olivat paikallisessa tapahtumassa puhumassa seksuaaliterveydestä, naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja Zonta-työstä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marraskuun lopulla Katriina Honkanen kertoi koskettavia kertomuksia Wings to Fly -projektista.

 

 

 

Häirintää vastaan

Seksuaalisen häirinnän osa-alueella kampanjan avasi Kirsti Jokirannan ansiokas #wetoo-artikkeli paikallislehdissä. Artikkeli oli Hiidenveden Zontakerhon yhdessä koottu vastaus #metoo-kampanjaan. Kerhossa toteutettiin kysely, jossa jäsenet jakoivat omia kokemuksiaan seksuaalisesta häirinnästä, ja tarinoita riitti 30 jäsenen kerhossa. Häirintää ovat jäsenet kokeneet eri ikäisinä ja mitä moninaisimmissa paikoissa, kuten kadulla, työssä, koulussa, kulkuvälineissä ja harrastusten yhteydessä. Kyselyn yhteydessä kirkastui myös, miten tärkeäksi kerholaiset kokevat tämän vaikuttamistyön seksuaalista häirintää vastaan.

Hiidenveden Zontakerhon #wetoo” -viesti vie eteenpäin Zontien missiota. Zontat tavoittelevat maailmaa, jossa tyttöjen ja naisten on hyvä olla.  ”Yhteisten kokemusten jakaminen hitsasi kerhomme jäsenet entistä tiiviimmin yhteen”, sanoo kerhon puheenjohtaja Heli Jalava. ”Ammatissani lääkärinä ja psykoterapeuttina kohtaan jatkuvasti ihmisiä, joihin ahdistelu on jättänyt jälkensä jopa vuosikymmeniksi. Hämmennys, häpeä ja syyllisyys voivat estää ahdistelusta puhumisen ja siitä selviytymisen.”

Koko lehtijuttu on luettavissa täältä: https://zonta.fi/hiidenvesi/mita-me-teemme/hiidenveden-kerhon-vaikuttamistoiminta/

Jalkautuminen kouluihin

Kampanjan kolmannessa vaiheessa Hiidenveden Zontakerhon jäsenet Kirsti Jokiranta ja Päivi Valli jalkautuivat yläkouluihin keskustelemaan pienryhmissä tyttöjen kanssa, miten kohdataan ja selvitään häirinnästä. #Wetoo- aineistosta kerättiin sopivia esimerkkejä ja annettiin tytöille ongelmaratkaisutyökaluja. Samalla kerrottiin Zonta Says NO-kampanjasta ja Zonta-työstä ylipäätänsä.

Lisää aiheesta täällä: https://www.vihdinuutiset.fi/artikkeli/606855-zontakerhon-jasenet-kohtasivat-kuoppanummen-koulun-tyttoja-puhe-seksuaalisesta