Zonta kerho Helsinki III vaikuttaa osana maailmanlaajuista verkostoa

Naiset ovat maailmassa syrjinnän kohteena ja heidän elämäänsä kahlitsevat lukemattomat eriarvoisuutta lisäävät juridiset, sosiaaliset, taloudelliset ja poliittiset rajoitukset. Zonta-järjestö toimii kiinteässä yhteistyössä YK:n ja sen jäsenvaltioiden kanssa vaikuttaakseen paikallisiin ja kansainvälisiin lakeihin ja asenteisiin, joilla on haitallinen vaikutus naisten elämään. Zonta International sekä sen paikalliset piirit ja kerhot haluavat vaikuttaa kaikilla tasoilla sellaisten lakien ja säädösten syntyyn, jotka kohdistavat huomion sukupuolten väliseen eriarvoisuuteen liittyviin kysymyksiin.

Kokoonnumme kerran kuukaudessa kuukauden ensimmäisellä viikolla syys- ja kevätkaudelle erikseen sovittavina päivinä lukuun ottamatta kesä-, heinä- ja elokuuta, jolloin meillä ei ole toimintaa. Kerhollamme ei ole vakinaista kokoontumispaikkaa; paikka määräytyy illan ohjelman mukaisesti ja se ilmoitetaan kokouskutsussa. Kysy lisää puheenjohtajaltamme.

Seuraavat kokoukset:

Katso tapahtumakalenterista joka kuukauden ensimmäisen tai toisen torstain kohdalta.