Helsinki IV kerhon kokous Annalan huvilassa

 

Kesäkuun kuukausikokous Annalan huvilassa 5.6.2019

Tapasimme Annalan kauniissa vanhassa huvilassa Arabiassa, lähellä Arabianrantaa. Huvila sijaitsee historiallisessa puutarhaympäristössä Helsingissä. Annalan huvilan nykyisen omistajan, Hyötykasviyhdistyksen puheenjohtaja Riitta Korhonen kertoi aluksi huvilan historiasta.  Annalan osti Gustaf Otto Wasenius perheen kesähuvilaa varten 1826 ja antoi sille nimen Villa Anneberg vaimonsa Annan nimen mukaan. Anneberg eli Annala on Suomen varhaisimpia kesähuviloita, se valmistui 1832 ja sen puisto on Suomen toiseksi vanhin Kaisaniemen puiston jälkeen.  Otto Wasenius rakennutti huvilan ympärille runsaan 13 hehtaarin puiston tammineen ja puutarhan. Wasenius osti ulkomailta kasveja ja rakennutti talvipuutarhan 1844. Waseniuksen asiantunemusta käytettiin myöhemmin kaupungin puutarhojen rakentamisessa.

Annala siirtyi 1938 Helsingin kaupungin omistukseen ja oli unohdettuna kunnes Arabianrantaa alettiin suunnitella ja puutarhaa alettiin kunnostaa. Hyötykasviyhdistys muutti Annalaan vuonna 2000 ja osti sen 2017. Huvilaa kunnostetaan parhaillaan. Maat omistaa Helsingin kaupunki. Yhdistys tarjoaa puutarha-alan kursseja ja neuvontaa, järjestää tapahtumia, tarjoaa puutarhapalstoja ja ylläpitää teemapuutarhoja. Annalan huvilassa on kahvila ja tiloja voi vuokrata.

Kuukausikokouksessa Elina Joensuu kertoi Al Birrin toiminnasta. Al-Birr Lähimmäisapu ry. perustettiin vuonna  2006. Sen toiminta on keskittynyt maahanmuuttajien, erityisesti naisten kotouttamiseen tarjoamalla suomen kielen opetusta, tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, sosiaaliapua (esim. Kela-asiointi) ja vertaistukea. Zonta Kerho IV on tukenut Al-Birriä antamalla hygieniapassikoulutusta. Kerhollamme on aiesopimus Al-Birrin kanssa. Uusi hankehakemus, Pudokkaasta pärjääjä, kohdistuu perheenäiteihin, oppimisvaikeuksista kärsiviin lapsiin ja ikäihmisiin. Kerhomme voi tarjota tietoa Suomesta ja esimerkiksi asiantuntija-apua ryhmille. Zonta Kerho IV on mukana hankehakemuksessa yhteistyökumppanina.

Lopuksi Helena Tapper kertoi kokemuksistaan työskkennellä eri kulttuureista tulevien asiantuntijoiden ja kollegojen kanssa. Helena on työskennellyt koulutus-, ICT- ja innovaatioasiantuntijana ILO:ssa New Delhissä Intiassa, Latinalaisen Amerikan kehityspankissa Washingtonissa, Suomen Pretorian suurlähetystössä Etelä-Afrikassa ja hankejohtajana GESCI:ssä Nairobissa, Keniassa. Kulttuurinen tausta merkitsee usein enemmän kuin koulutus. Pohjoismaiset naiset ovat tasa-arvoisia työelämässä ja siksi hierarkisuus kehittyvien maiden organisaatioissa aiheuttaa haasteita. Näiden maiden naiset ovat kuitenkin yhä paremmin koulutettuja ja se muuttaa organisaatioita. Tosin hitaasti. Afrikassa arvostetaan kokemusta ja ikää. Yksi keino auttaa konkreettisesti naisia missä tahansa maailman kolkassa on mentorointi.

Helena Tapper