Zonta Club of Hangö-Hanko

Hangö-Hanko Zonta Club ry on palveluorganisaatio, joka toimii Zonta Internationalin periaatteiden mukaan. Zontan pääasiallinen tavoite on parantaa tyttöjen ja naisten asemaa maailmassa  palvelu- ja vaikuttamistyön avulla, ja voimaannuttaa naisia kaikkialla maailmassa. Jäsenet edustavat erilaisia ammattikuntia ja teemme aktiivista jäsenhankintaa tavoitteena saada klubiimme uusia jäseniä – jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan toimintaan ole yhteydessä meihin!

Kerhon jäsenet toimivat aktiivisesti eri toimikunnissa ja projekteissa. Jo perinteisesti Hangon Zonta kerho on järjestänyt joka kevät Hyvän Olon Päivä / Må Bra Dagen -tapahtuman, jolla keräämme varoja paikalliseen ja kansainväliseen hyväntekeväisyyteen naisten hyväksi.

Kokoonnumme kerran kuussa kuukauden ensimmäisenä tiistaina. Joulukuussa on joulujuhlat ja toukokuussa on yhteiskokous Raaseporin Zontien kanssa.

Zonta International on johtava, eri alojen ammattilaisten muodostama maailmanlaajuinen järjestö, joka voimaannuttaa naisia kaikkialla maailmassa palvelu- ja vaikuttamistyön avulla.

Zontat antavat vapaaehtoisesti aikaansa, taitojaan ja taloudellista tukeaan Zontan paikallisten ja kansainvälisten palveluohjelmien toteuttamiseen. Näiden ohjelmien avulla Zonta International toteuttaa missiotaan naisten ihmisoikeuksien ja elinolojen parantamiseen kaikkialla maailmassa.

Zonta International on perustettu 1919. Järjestössä on 30 000 jäsentä yli 1200 kerhossa, jotka toimivat 67 maassa.

 

Zonta International är en ledande, världsomfattande organisation, som företräder medlemmar i olika yrkesbranscher och vars uppgift är att stärka kvinnornas ställning överallt i världen genom service och opinionsbildning.

Zontorna ger frivilligt sin tid, sitt kunnande och ekonomiskt stöd för att kunna förverkliga de lokala och internationella serviceprogrammen. Via dessa program förverkligar Zonta International sin mission att förbättra kvinnors mänskliga rättigheter och livsvillkor överallt i världen.

Zonta International är grundat 1919. Zonta har 30 000 medlemmar i över 1200 klubbar, som verkar i 67 lander