Puheenjohtaja Leena Torna-Parikka

sähköpostiosoite: leena.tornaparikka@gmail.com
xxxx  linkedin-linkki
xxxx  Whatsapp

 

 

 

Virpi Koskela, sihteeri

Maritta Haapala, rahastonhoitaja

Ella Ström, varapuheenjohtaja

Johanna Kolmela

Satu Lepistö