Governor Lea Helle 2018-2020 kesäkuu

Zonta Internationalin jäsenet antavat aikaansa ja osaamistaan edistääkseen tyttöjen ja naisten asemaa lähellä ja kaukana. Tavoitteemme on, että maailman tytöillä ja naisilla on ihmisoikeudet ja ihmisarvo ja jokainen nainen pystyy käyttämään hyväkseen kaikki kykynsä.

Tehtävää on paljon ja kolmiportainen organisaatiomme mahdollistaa paikallisen, alueellisen ja maailmanlaajuisen osallistumisen palvelutyöhön.

Nyt alkava kaksivuotiskausi on poikkeuksellinen ja erityisen merkittävä, sillä kansainvälinen järjestömme täyttää 100 vuotta marraskuussa 2019. Jatkamme työtämme kunnioittaen mennyttä ja uutta luoden.

Kansainvälisesti
Meille tärkeä ja läheinen yhteistyökumppani on YK. Me teemme varainhankinnan, minkä avulla YK  suorittaa työn avustuskohteissa. Näistä yhteisistä kohteista päätämme jälleen tänä kesänä kansainvälisessä yleiskokouksessa Yokohamassa. Kansainväliset palveluohjelmat liittyvät tyttöjen koulutusmahdollisuuksiin, lapsiavioliittoihin ja pakolaisnaisten integroitumiseen uuteen kotimaahansa.

Paitsi hädässä auttaminen, myös koulutuksen tukeminen on järjestömme toimintaa. Tuemme stipendirahastoillamme nuoria yhteiskunnallisesti aktiivisesti toimivia, kauppatieteitä tai ilmailu- ja avaruustieteitä opiskelevia tyttöjä. Uutena stipendinä Women in Technology huomioi  IT-alaa opiskelevat tytöt.

Juhlakaudellamme 2018-2020 annamme erityisen huomionosoituksen stipendinä saman mieliselle palvelujärjestölle, jonka kanssa kerhoillamme on tai on ollut yhteistyötä tyttöjen ja naisten aseman edistämiseksi.

Suomi ja Viro

Jo edellisellä kaksivuotiskaudella Piiri 20:n palvelutoimikunta käynnisti nyt toteutettavan Zonta Antaa  Uskallusta -kampanjan valmistelut. ZAU -kampanjalla perustamme 100 uutta matemaattis-luonnontieteellistä  kerhoa 10-12 -vuotiaille tytöille ympäri Suomen yhdessä LUMA-keskuksen kanssa. Kerhotoiminnalla haluamme  innostaa tyttöjä luonnontieteiden ainevalintoihin, koska näitä taitoja tarvitaan hyvin monessa ammatissa. Voit tutustua ja tukea ZAU-kampanjaamme osoitteessa https://zonta.fi/zau/ . Virossa toteutetaan samanlainen kampanja.

Paikallisesti

Piirissämme on 63 kerhoa ja noin 1600 jäsentä Suomessa ja Virossa. Toimimme kotipaikkakunnillamme tekemällä palvelu- ja vaikuttamistyötä lähellä sinua. Haluamme olla aktiivisesti mukana tyttöjen ja naisten arjessa.

Järjestämme asiantuntijaseminaareja, kulttuuritilaisuuksia tai varainhankintatapahtumia yhteisöissämme. Teemme paljon yhdessä ja saamme samalla oppia ja iloa hankkeita toteuttaessamme. Zonta on iloinen tapa tehdä hyvää; suunnittelemme yhdessä iltapalan tai kahvikupposen ääressä, sovimme tehtäväjaon ja kun toteutuksen aika on, olemme hyväntuulisina paikalla valmiina tarttumaan toimeen.

Zonta-järjestössä sinulla on mahdollisuus kehittää erilaisia taitojasi mm. organisoinnissa, taloudessa tai johtamisessa. Järjestössämme tarjoamme toisillemme  mentorointia joko omaan ammatilliseen tai Zontana kehittymiseen liittyen. Pidämme huolta siis myös omasta osaamisestamme.

Järjestössämme on mahdollista toimia oppilaitoksen yhteyteen perustettavassa opiskelijakerhossa, paikkakuntasi Zonta-kerhossa tai e-Clubissa, joka kokoontuu verkkoympäristössä paikkaan sitomatta.

Haluatko verkostoitua ja saada uusia ystäviä? Zonta International on paikallinen, mutta samalla kansainvälinen yhteisö, jossa toimimme vastuullisesti ja rehdisti, tuottaen ja saaden iloa toisiltamme. Palvelu- ja vaikuttamistyömme positiiviset tulokset näkyvät ja tuntuvat tuhansissa elämäntilanteissa!

Zonta Antaa Uskallusta!

Lea Helle
Governor 2018-2020
Zonta International Piiri 20 ry