Zonta International Fistula -projekti Liberiassa

Zonta Internationalin palvelurahasto käyttää kaudella 2016-2018 yhteensä miljoona dollaria synnytyksen aiheuttaman fistulan ja synnyttäneiden äitien ja vastasyntyneiden kuolemien vähentämiseen. Liian nuoret synnyttäjät saavat usein synnytyksessä vaurioita, jotka haittaavat normaalia elämää ja usein myös eristävät synnyttäneen nuoren äidin yhteisöstä. YK:n väestörahasto on toteuttajana projektissa, jossa valistuksen keinoin tavoitellaan lapsiavioliittojen ja lapsisynnyttäjien määrän vähentämistä ja toisaalta hoidetaan synnytyksessä pahoja vaurioita saaneita äitejä leikkauksin ja henkisen tuen avulla kuntoon.

Zonta International on ohjannut vuodesta 2008 alkaen 2,55 miljoonaa dollaria YK:n väestörahastolle Liberian Fistula-projektiin. Projektin ansiosta yli 1000 naista ja tyttöä sai hoitoa ja yli 200 naista ja tyttöä saatettiin onnistuneesti uudelleen osaksi yhteisöä. Fistula-tapausten määrä saatiin laskuun, mutta työn keskeytti Ebola-epidemia, jonka jälkeen tilanne jälleen huononi. Työ käynnistyi uudelleen ja valistuksesta on hyötynyt jo (edellisen kauden projektin aikana) enemmän kuin 350 000 naista ja teinityttöä, yli 500 naista ja tyttöä on saanut kirurgista hoitoa ja 25–40 % leikatuista naisista ja tytöistä on osallistunut kuntoutusohjelmiin.

Tavoitteena on, että parantaa ainakin 500 naisen terveydellistä ja sosiaalista asemaa, vähentää obstetrista fistulaa ainakin 25 %, parantaa vähintään 50 paikallisen terveydenhoidon ammattilaisen kykyä hoitaa fistulaa ja kouluttaa 8 fistulaan erikoistunutta lääkäriä.