Maailman humanitaarisuuden päivä • World Humanitarian Day

World Humanitarian Day

Humanitaarista työtä tekevät ihmiset, jotka työskentelevät päivästä toiseen alueilla, joille on vaikeaa tai mahdotonta päästä vaarallisten olosuhteiden takia ja joilla tästä huolimatta ja juuri tästä syystä ihmisten avuntarve on suurinta. Ilman näiden arjen sankarien uhrauksia köyhimmissä ja haavoittuvaisimmissa olosuhteissa elävien olot olisivat nykyistäkin hälyttävämpiä.


Tapahtuman tiedot

  • Aika:

Pin It on Pinterest