Kansainvälinen Tyttöjen ympärileikkauksen vastainen päivä | International Day for Zero Tolerance to Female Genital Mutilation

Maailman terveysjärjestö (WHO) on tehnyt lähivuosina merkittävää työtä tyttöjen ympärileikkauksen lopettamiseksi. WHO:n keinoina tässä kamppailussa ovat olleet terveyssektorin valmiustason kokonaisvaltainen parantaminen, tämän väkivallan vastaisen edunvalvonnan tukeminen paikallisesti ja globaalisti, todisteiden kerääminen ympärileikkauksen syistä ja seurauksista sekä tiedon kartuttaminen ja levittäminen siitä, miten ympärileikkausta vastaan pystytään taistelemaan ja sitä kokeneista pystytään pitämään huolta.

YK:n yleiskokous tunnusti vuonna 2012 YK:n Kolmannen eli sosiaalisia, humanitaarisia ja kulttuurisia kysymyksiä käsittelevän komitean raportin mukaisesti jäsenvaltioiden velvoitteet tuomita naisille ja tytöille haitallisten ympärileikkaukset ja kaikin keinoin suojella heitä tältä väkivallan muodolta. Antaessaan tukensa esityksen yleiskokous julisti samalla myös helmikuun 6. päivän kansainväliseksi tyttöjen ympärileikkauksen vastaiseksi päiväksi.

 

Teemapäivän kotisivut tästä!


Tapahtuman tiedot

  • Aika:

Pin It on Pinterest