Kansainvälinen Rauhanpäivä • International Day of Peace

International Peace Day

Vuonna 1981 YK:n yleiskokous päätti asettaa kansainväliseksi rauhanpäiväksi syyskuun 11. päivän. Päivä on omistettu rauhan vahvistamiselle niin kansojen sisällä kuin niiden välilläkin. Rauhanpäivän ajaksi toivotaan kaikkien konfliktien taukoavan.

Vuoden 2001 New Yorkin WTC:n tornien romahdettua terrori-iskun seurauksena yleiskokous päätti, että kansainvälistä rauhanpäivää vietetään vuodesta 2002 lähtien 21. syyskuuta. YK soittaa päivän kunniaksi rauhankelloja.

Vuodet 2001-2010 YK julisti kansainvälisen rauhankulttuurin ja väkivallattomuuden vuosikymmeneksi erityisesti maailman lapsille. YK:n määritelmän mukaan rauhankulttuurilla tarkoitetaan väkivaltaa ja konflikteja ehkäiseviä arvoja, asenteita, elämäntapoja ja käyttäytymismalleja. Konflikteja pyritään ehkäisemään vaikuttamalla erityisesti yhteiskuntien rakenteellisiin tekijöihin, kuten köyhyyteen ja epätasa-arvoon. Avoin keskusteluyhteys ja vuorovaikutus yksilöiden, ryhmien ja valtioiden välillä on avainasemassa tässä työssä.

YK:n International day of peace -sivuilta löydät lisätietoa kunkin vuoden erityisteemasta. Vuoden 2017 teema on “Yhdessä rauhan puolesta: kunnioitus, turvallisuus ja ihmisarvo kaikille”. Teema on jatkoa syyskuussa 2016 alkaneelle TOGETHER-kampanjalle, jonka tarkoituksena on ollut pakolaisten ja siirtolaisten turvallisuuden sekä ihmisarvon kunnioittaminen ja edistäminen. TOGETHER-kampanja on suunnattu muukalaisvihan ja eriarvoisen kohtelun vähentämiseen. Vuoden 2017 rauhanpäivä jatkaa siis TOGETHER-kampanjan teemaa: sen aikana osoitetaan solidaarisuutta maailman pakolaisille ja siirtolaisille. Päivä nostaa esille maahanmuuton jaettuja taloudellisia ja yhteiskunnallisia hyötyjä, mutta ottaa huomioon myös huolenaiheet, joita yhteisöillä on maahanmuuttoon liittyen.

Past Observances

2016 – The Sustainable Development Goals: Building Blocks for Peace
2015 – Partnerships for Peace – Dignity for All
2014 – The Right of Peoples to Peace
2013 – Education for Peace
2012 – Sustainable Peace for a Sustainable Future
2011 – Peace and Democracy: Make your voice heard!
2010 – Youth for Peace and Development
2009 – Disarmament and non-proliferation
2008 – Human Rights and Peacekeeping
2007 – Peace is the United Nations’ highest calling


Tapahtuman tiedot

  • Aika:

Pin It on Pinterest