11.2.23 Kansainvälinen päivä naisille ja tytöille tieteen ja teknologian parissa • International Day of Women and Girls in Science

 

Despite a shortage of skills in technological fields that are driving the Fourth Industrial Revolution, women still only account for 28% of engineering graduates and 40% of graduates in computer science and informatics, according to the forthcoming UNESCO Science Report whose chapter on gender in science, entitled “To be Smart the Digital Revolution will Need to be Inclusive”, is being published on 11 February to mark International Day of Women and Girls in Science. Read the full chapter: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223… “To be smart, the digital revolution will need to be inclusive” is part of the “UNESCO Science Report: the Race against Time for Smarter Development”, due for release in April 2021. The full report tracks trends and developments in science governance worldwide every five years. The forthcoming edition will have a dual focus on the 2030 Sustainable Development Goals and on the Fourth Industrial Revolution.

Tiede ja sukupuolten tasa-arvo ovat molemmat välttämättömiä kansainvälisesti sovittujen kehitystavoitteiden, mukaan lukien kestävän kehityksen Agenda 2030:n saavuttamiseksi. Viimeisten 15 vuoden aikana maailmalla on tehty paljon työtä inspiroimalla ja sitouttamalla naisia ​​ja tyttöjä tieteeseen. Naiset ja tytöt jätetään kuitenkin edelleen ulkopuolelle tieteen kokonaisvaltaisesta osallistumisesta.

Alle 30% tutkijoista maailmanlaajuisesti on naisia ja Unescon tietojen mukaan vain noin 30% kaikista naisopiskelijoista valitsee korkeakouluopetuksessa STEM-alan (tiede, teknologia, insinöörityö, matematiikka).

Naisopiskelijoiden osuus maailmanlaajuisesti on erityisen vähäistä tieto- ja viestintätekniikassa (3%), luonnontieteissä, matematiikassa ja tilastotieteissä (5%) sekä tekniikan, teollisuuden ja rakentamisen aloilla (8%).

Pitkään jatkuneet ennakkoluulot ja sukupuolistereotypiat ohjaavat tyttöjä ja naisia ​​pois tieteenalalta. Jotta saavutettaisiin naisten ja tyttöjen täysi ja yhtäläinen pääsy ja osallistuminen tieteeseen sekä sukupuolten tasa-arvo ja naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisääntyminen, YK:n yleiskokous hyväksyi vuonna 2016 päätöslauselman, jossa helmikuun 11. päivä julistettiin Kansainväliseksi naisten ja tyttöjen tiedepäiväksi.

International Day of Women and Girls in Science

Teemapäivä Unescon sivuilla

Unescon tutkimus sukupuolijakaumasta tiede- ja teknologia-aloilla


Tapahtuman tiedot

  • Aika:

Pin It on Pinterest