KANSAINVÄLINEN PÄIVÄ NAISIIN KOHDISTUVAN VÄKIVALLAN LOPETTAMISEKSI • INTERNATIONAL DAY FOR THE ELIMINATION OF VIOLENCE AGAINST WOMEN

Naisiin kohdistuva väkivalta on ihmisoikeusrikos ja pandemia, joka ei ota laantuakseen. 70 prosenttia kaikista maailman naisista joutuu väkivallan uhriksi elinaikanaan, ja tämä on anteeksiantamatonta. Karu todellisuus on seurausta naisiin kohdistuvasta syrjinnästä niin käytännössä kuin lakikirjojen kautta ja osoittaa sukupuolten välisen epätasa-arvon konkreettisimmillaan.

Tämän ei tarvitse kuitenkaan olla tulevaisuutta, koska juuri sinä voit toimia osana rintamaa, joka ei hyväksy tätä vääryyttä. Vaatimalla ilman viivytyksiä ja tekosyitä väkivallan ennaltaehkäisyä asennekasvatuksella, lakimuutoksilla, väkivallan uhrien selviämisprosessia tukemalla ja tarvittavilla resursseilla – erityisesti tänä tärkeänä teemapäivänä – olet osa kansainvälistä liikettä, jonka ainoa tavoite on naisiin kohdistuvan väkivallan lopettaminen.

Riko hiljaisuus. Kun näet naisia ja tyttöjä vastaan kohdistuvaa väkivaltaa, älä pysy sivussa. Toimi.” – Ban Ki-moon, YK:n pääsihteeri

YK:n yleiskokouksen julistus, 17.12.1999, A/RES/54/134

Teeman kotisivut

 


Tapahtuman tiedot

  • Aika:

Pin It on Pinterest

Share This