Alue 2 koulutus Zonta-kerhon toiminnan ja johtamisen kehittäminen

ZONTA-KERHOJEN TOIMINNAN JA JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN

KOULUTUS  KAIKILLE ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20:N KERHOJEN JÄSENILLE (erityisesti johtotehtävissä toimiville)

Alue 1 ja 5 13.-14.9.2019 Helsingissä
Alue 2 21.9.2019 Kemissä
Alue 3 28.9.2019 Joensuussa
Alue 4 19.10.2019 Tampereella
Tarkemmat tiedot saa oman alueen aluejohtajalta.

Koulutus on kohdennettu zontille tavalla, joka auttaa ymmärtämään Zonta-toimintaa, sen ajankohtaisia haasteita ja auttaa myös viemään asioita eteenpäin toivotulla tavalla. Tilaisuuden käytännön järjestelyt ovat Alueiden 1-6 vastuulla, muuten koulutus on maksuton osallistujille. Piiri maksaa kouluttajalle matka- ja majoituskulut.
Koulutuksen kesto yhteensä n. 5 t (aika sisältää lounastauon). 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:

1. Muutoksen eteneminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa 
Koulutuksessa perehdymme muutoksen etenemisen tyypillisiin vaiheisiin ja näille vaiheille ominaisiin ilmiöihin. Muutosvaiheet esitetään kehittävän työntutkimuksen muutossyklin mallin avulla ja tarvittaessa myös toimintajärjestelmän mallilla. Mallinnukset ovat hyviä ja käytännönläheisiä välineitä pyrittäessä ymmärtämään ajankohtaista tilannetta missä tahansa yhteisössä, organisaatiossa tai esimerkiksi yksilöllisen työuran yhteydessä.

2. Zonta-toiminnan haasteet muuttuvassa toimintaympäristössä 
Sekä Piiri20:een että koko Zonta-järjestöön vaikuttaa useita tekijöitä, jotka haastavat kehittämään järjestön toimintaa sekä paikallisella, kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Nostamme esiin ja keskusteluun näitä tekijöitä ja pohdimme, miten niihin vastataan. Käytämme hyväksi muutossyklin mallia muutoksien ymmärtämisessä ja toiminnan kehittämisen jäsentämisessä.

3. Zonta Piiri 20 johtamisen nelikenttämalli kerhojen toiminnan analysointiin ja kehittämiseen 
Käymme läpi Zonta-kerhojen johtamisen ja kerhojen toiminnan kehittämiseen tarkoitetun nelikenttämallin, johon liittyvä materiaali löytyy zontaa.fi Intranetistä. Tutustumme myös Zonta International Leadership Development-ohjelmaan. (https://zonta.fi/intra/kerhojen johtaminen, vaatii kirjautumisen Intraan)

4. Zonta-kerhojen toiminnan arviointityökalu
Käymme läpi Zonta-kerhojen toiminnan arviointimenetelmän. Kuulemme kokemuksia, mikäli kerhoissa on jo toteutettu arviointia tällä menetelmällä. Arviointimenetelmän tarkempi kuvaus löytyy myös zonta.fi sivuilta Intranetistä (https://zonta.fi/intra/kerhojen johtaminen, vaatii kirjautumisen Intraan)

5. Miten kertoa Zonta-toiminnasta mahdollisille jäsenille ja/tai yleisölle? 
Harjoittelemme yhdessä tilanteita, missä Zonta-toiminnasta on mahdollista kertoa. Harjoittelemme ns. ”hissipuheita” ja pohdimme, minkälaisia ajatuksia ja tunteita tilanteet herättävät. Pohdimme keinoja ja tilanteita Zonta-toiminnan markkinoimisen tehostamiseen.

6. Yhteenveto ja loppukeskustelu

KOULUTTAJA: Jaana Salomäki Oulusta.
Taustasta: Olen koulutukseltani kasvatustieteiden ja kauppatieteiden maisteri (johtaminen ja organisaatio pääaineena) ja olen vuosia kouluttanut ja konsultoinut esimiehiä, johtajia ja johtoryhmiä liittyen lähinnä esimiestyön ja johtamisen kehittämiseen, työhyvinvointikysymyksiin, muutostilanteiden haasteisiin sekä työyhteisöjen konfliktilanteisiin. Zontiin liityin v. 2013. Olen ollut Piiri20:n johtamisen kehittämisryhmässä alusta saakka. Olen Alue 2:n VAD, oman kerhon Zonta Oulu II:n varapj ja kesäkuun 2019 alusta pj. Lisäksi olen ZI:n Piiri 20:n Leadership Development Coordinator.


Tapahtuman tiedot

  • Aika:

Pin It on Pinterest