ZONTA INTERNATIONAL

Zonta International (ZI) on rahvusvaheline heategevusorganisatsioon, mis toetab soolist võrdõiguslikkust ning tegeleb naiste- ja lastevastase vägivalla ennetamisega. Zontad pühendavad oma aega ja oskusi ning annavad majanduslikku tuge Zonta kohalike ja rahvusvaheliste teenindusprogrammide läbiviimiseks ja vahendavad infot rahvusvaheliste stipendiumide taotlemise kohta.

Zonta International kasutab oma töös demokraatlikke tegevuspõhimõtteid. Rahvusvahelisel tasandil on kõrgeimaks otsustavaks organiks ülemaailmne kongress (Convention), mis tuleb kokku üle kahe aasta. Kongressil valitakse uus juhatus ja määratakse Zonta International´i ja Zonta International Foundation`i  tegevussuunad ning projektid.

Zonta International omab alates 1969. aastast nõuandvat rolli ÜRO erinevates organisatsioonides ja UNESCOs ning alates 1983. aastast Euroopa Nõukogus.

Zonta International, selle piirkonnad ja klubid on usuliselt ja poliitiliselt sõltumatud.

Lisateavet www.zonta.org

2016-2018 Zonta International and Zonta International Foundation President Sonja Hönig Schough presents Zonta’s goals and programs for the 2016-2018 Biennium

 

FAKTA

Pesustettu 1919
Jäseniä 29172
Kerhoja 1183
Toimii 67 maassa
Piirejä 32
Alueita 1
Z Clubs 205
Golden Z Clubs 81