ZONTA INTERNATIONAL DISTRICT 20

Zonta International on maailmas jagatud 32 piirkonnaks. Soome ja Eesti moodustavad 20. piirkonna (ingl k District 20 = D20; soome k Piiri 20). Piirkonda juhib kaheks aastaks valitud kuberner koos juhatusega. Piirkonna klubid moodustavad omakorda alapiirkonnad. Eesti klubid kuuluvad 6. alapiirkonda (Area 6 või alue 6).

Eestis tegutseb 4 Zonta klubi: Tartus, Tallinnas, Pärnus ja Viljandis. Iga Zonta klubi on oma piirkonna liige ja iga zonta on oma klubi liige.

ZI järgib demokraatlikke tegevuspõhimõtteid ja väärtustab oma liikmete osalemist kõikidel otsustustasanditel.  Organisatsiooni kõrgeim otsustav kogu on üldkoosolek. Klubis on see klubi üldkoosolek, piirkonna tasandil piirkonna koosolek, kuhu klubid saadavad oma delegaadid. Rahvusvahelisel tasandil on kõrgeim otsustuskogu ülemaailmne kongress (Convention).

Zonta International, selle piirkonnad ja klubid on usuliselt ja poliitiliselt sõltumatud.

FAKTID

Loodud 1986
Piirkonnas Soome ja Eesti
Piirkond jagatud 6 alapiirkonnaks
63 klubi, neist üks e-klubi
1675 liiget