ZONTA EESMÄRGID

A

Parandada naiste juriidilist, poliitilist, majanduslikku, hariduslikku, tervishoiu- ja ametialast positsiooni ühiskonnas nii kohalike kui ka ülemaailmsete projektide ja ühiskondliku tegevuse abil.

B

Ühiste väärtuste alusel toimiva ja rahvusvahelise, tegusate ja otsustusvõimeliste inimeste organisatsiooni kaudu edendada head tahet ja rahu kogu maailmas.

C

Edendada õiguslikku süsteemi ning üleilmset inimõiguste ja põhivabaduste austamist.

D

Järgida oma kõrgeid eetilisi väärtusi, viia ellu heategevusprojekte, anda tuge oma liikmetele, kes teenivad oma kogukonda, rahvast ja maailma.