ZONTA INTERNATIONAL 

Zonta International (ZI) on rahvusvaheline heategevusorganisatsioon, mis toetab soolist võrdõiguslikkust ja tegeleb naiste ja laste suhtes kasutatava vägivalla ennetamisega. Zontad pühendavad oma aega, oskusi ja annavad majanduslikku tuge Zonta kohalike ja rahvusvaheliste teenindusprogrammide läbiviimiseks ja vahendavad infot rahvusvaheliste stipendiumide taotlemise kohta.

ZI-l on alates 1969. a nõuandev roll ÜRO erinevates organisatsioonides ja UNESCOs ning alates 1983. a Euroopa Nõukogus.

Zonta International, selle piirkonnad ja klubid on usuliselt ja poliitiliselt sõltumatud.

FAKTE

Loodud 1919
Liikmeid kogu maailmas 29 172
Klubisid üle maailma 1183
Tegutseb 67 riigis
Piirkonnas on 32 klubi
Z Klubisid 205
Golden Z Klubisid 81