MISSIOON JA VISIOON 

ZONTA MISSIOON

Zonta International on ülemaailmne organisatsioon, kus oma ametis asjatundlikud ja otsustuskogemusega naised ja mehed töötavad üheskoos naiste positsiooni parandamise nimel nii üleilmsel kui rahvuslikul tasandil.

ZONTA VISIOON

Zonta International näeb maailma sellisena, kus naiste õigused on inimõigused ja igal naisel on võimalus rakendada kogu oma potentsiaali.

Maailmana, kus igal naisel on juurdepääs haridusele, tervishoiule, õiguslikele ja materiaalsetele ressurssidele samaväärselt meestega.

Maailmana, kus ükski naine ei pea elama vägivallahirmus.