MÕJU JA ULATUS

ZI tegutseb kogu maailmas naiste õiguste kaitsel nii rahvusvahelisel, rahvuslikul kui kohalikul tasandil. Eesmärgiks on mõjutada seadusandlust ning üldist suhtumist ja käitumist. Zonta eesmärk on toetada soolist võrdõiguslikkust. Probleemide puhul toetutakse faktidele, osutatakse tegelikele põhjustele ning tehakse ettepanekuid olukorra parandamiseks.

ÜRO ja Euroopa Nõukogu kaudu mõjutab Zonta inimõiguste, naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse toetamist kogu maailmas. Alates 1969.a on Zontal nõuandev roll ÜRO ja alates 1983.a Euroopa Nõukogu juures. Tänu sellele ongi zontadel võimalus osaleda aktiivselt ka nende tegemistes.

ZI rahvusvahelised toimkonnad pööravad liikmete tähelepanu olulistele teemadele ja probleemidele rahvuslikul ja kohalikul tasandil.

ZONTA SAYS NO 2016