„Zonta tunnustab 2017“ auhinna pälvis Anne Daniel-Karlsen

Eesti Zontad kogunesid 9. detsembril Tartusse, kohvikusse Shakespeare, et Anne Daniel-Karlsenile üle anda Eesti zontade auhind „Zonta tunnustab 2017“. Anne Daniel-Karlsen on Tartu Maarja Kooli üks asutajaid, Tartu Maarja Tugikeskuse ja Tartu Herbert Masingu Kooli psühhiaater ning Tähtvere Avatud Naistekeskuse emade ja laste nõustaja. Anne töös laste ja noortega on põhirõhk süsteemsel pereteraapial ning psühhodünaamilisel psühhoteraapial, kus keskseks on lapse toimimise toetamine üldises peresüsteemis, suhtlemisoskuste õpetamine ja emotsionaalse tasakaalu saavutamine ühiskonnas.

Anne tegevus vastab Zonta märgi sümboolikasse kätketud väärtustele – ta on aus ja usaldusväärne, alati õigluse ja nõrgemate kaitsel, sõltumata nende soost, vanusest või rahvusest. Tema tegevus on sügavalt läbi põimunud inimõiguste kaitse temaatikaga ja inimõiguste tagamisega.

Mõned mõtted Anne Danielilt: on neli omadust, mis on  olulised. Neid peaks püüdma praktiseerida iga päev ja teatud kindlas järjestuses. Need on: alandlikkus, kannatlikkus, vaikus, tänulikkus. Tuleb olla alandlik, tuleb olla kannatlik, proovida leida vaikust ja tunda tänulikkust.

Kingitusena sai Anne Zonta 6. alapiirkonnalt  ehtekunstnik Ülle Kõutsi spetsiaalselt Annele tehtud sümboolse rinnanõela. Pidulikul tseremoonial olid esindatud kõik Eesti Zonta klubid.