AUTORIÕIGUSED JA KASUTUSLUBA

Kodulehe töö eest vastutab ZI ry 20.piirkond, Y-tunnus 2018616-4 Helsingi. Kui pole teisiti kokku lepitud, kuuluvad kõik sisu puudutavad õigused ZI ry 20.piirkonnale. Leheküljel esitatud arvamused ja seisukohad pole ÜRO või selle liikmete seisukohad. ZI ry 20.piirkond ei võta vastutust leheküljele lingitud muude lehekülgede sisu ja nende poolt pakutud teenuste ning toodete eest.

Copyright © 2014 Zonta International 20. Piirkond. Kõik õigused kaitstud.
webmaster@zonta.ee