Ehdota tarmokasta ja osaavaa zontaa Piirin tehtäviin 30.4.2017 mennessä

09Tervehdys Piiri 20:n kerhojen puheenjohtajat

Ehdota tarmokasta ja osaavaa zontaa Piirin tehtäviin 30.4.2017 mennessä

Ehdokasasettelu Piiri 20:n tehtäviin toimikaudelle 2018-2020 on alkanut. Ehdota omasta tai jostakin toisesta Piirin kerhosta osaavaa zontaa edistämään toimintaamme. Ehdotukset tulee jättää vaalitoimikunnalle 30.4.2017 mennessä.

Porvoon piirikokouksessa 7.10.2017 valitaan Piiri 20:n hallituksen jäsenet eli governor, varagovernor, rahastonhoitaja ja aluejohtajat kaudelle 1.6.2018-31.5.2020. Lisäksi kokouksessa valitaan vararahastonhoitaja, vara-aluejohtajat, toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat sekä vaalitoimikunnan ja Lisa Andström- toimikunnan jäsenet.

Paras keino kehittää Piirimme toimintaa on löytää hallitukseen ja toimikuntiin innostuneita ja järjestömme tavoitteisiin vahvasti sitoutuneita zontia. Jokaisesta kerhosta löytyy varmasti sopivia ehdokkaita. Kannustakaa jäseniänne rohkeasti asettumaan ehdolle, koska siten pääsee parhaiten vaikuttamaan järjestömme kehittämiseen. Tehtäviin voi ehdottaa minkä tahansa piirimme kerhon jäsentä. Ehdokkaan tulee täyttää kelpoisuusvaatimukset kyseiseen tehtävään ja antaa oman suostumuksensa. Ehdottaja voi olla kerho tai yksittäinen jäsen. Ehdotusten pohjalta vaalitoimikunta tekee esitykset ehdokasasettelusta piirikokouksen päätettäväksi.

Myös Zonta Internationalin virkoihin olisi hyvä saada ehdolle kansainvälisestä vaikuttamisesta kiinnostuneita zontia. Piiri 20:n vaalitoimikunta työskentelee yhdessä governorin ja ZI:n kansainvälisen Nominating-toimikunnan kanssa kelpoisuusvaatimukset täyttävien zontien löytämiseksi ehdokkaiksi ZI:n virkailijoiksi, kansainvälisiksi johtajiksi ja Nominating-toimikunnan jäseniksi, jotka valitaan Yokohaman Conventionissa 2018.

Piirin vaalitoimikunta on vaaleilla valittu itsenäinen toimikunta, jonka tehtävänä on etsiä ehdokkaita Piirin tehtäviin ja siten kannustaa kerhoja nimeämään ehdokkaita kyseisiin tehtäviin. Piirin vaalitoimikunnassa 2016-2018 ovat puheenjohtajana Aila Rajamäki,  Tampere II sekä jäseninä Viivika Orula, Pärnu ja Ritva Kytö, Tapiola. Olkaa  yhteydessä vaalitoimikunnan jäseniin, mikäli ehdokasasettelussa tulee jotakin kysymyksiä.

Ehdokaslomake ja suostumuslomake löytyvät seuraavien linkkien takaa:

Ehdokaslomake

Ehdottajan ja ehdokkaan suostumuslomake

Kaudelle 2018-2020 valittavat piirin virkailijat ja toimikuntien jäsenet

 • Kuka tahansa piirin jäsen voi ehdottaa kelpoisuusvaatimukset täyttävää ehdokasta piirin tehtävään 30.4.2017 mennessä.
 • Ehdotus tehdään piirin sivuilta löytyvällä lomakkeella. Linkki ehdokaslomakkeelle löytyy myös tämän sähköpostin liitteenä.
 • Ehdokas täyttää suostumuslomakkeen ja toimittaa sen ja valokuvan itsestään sähköpostitse 31.5.2017 mennessä vaalitoimikunnan puheenjohtaja Aila Rajamäelle  aila.rajamaki@gmail.com
 • Ehdokkaan on oltava valmis ottamaan tehtävä vastaan, jos hän tulee valituksi. Toimikausi on 1.6.2018-31.5.2020.
 • Virkailijat sekä vaalitoimikunnan ja Lisa Andström -toimikunnan jäsenet valitaan Porvoon piirikokouksessa 7.10.2017.

Kaudelle 2018-2020 valittavat virkailijat ja toimikuntien jäsenet

 1. Piirihallituksen puheenjohtaja (District Governor)
 2. Varapuheenjohtaja (Lt. Governor)
 3. Rahastonhoitaja (Treasurer)
 4. Vararahastonhoitaja (Vice Treasurer)
 5. Alueiden 1–6 aluejohtajat (Area Directors, AD)
 6. Alueiden 1–6 vara-aluejohtajat (Vice Area Directors, VAD)
 7. Piirin vaalitoimikunnan jäsenet, valitaan 3 jäsentä vähintään 5 ehdokkaasta (Members of District Nominating Committee)
 8. Lisa Andström -toimikunnan jäsenet, valitaan 4 jäsentä + 1 Haminan kerhon edustaja (Members of Lisa Andström -Committee)
 9. Kaksi toiminnantarkastaja (Auditors)
 10. Kaksi varatoiminnantarkastaja (Vice Auditors)

Kelpoisuusvaatimukset

Edellytykset tehtäviin 1-6

 • Jokaisen vaaleilla valitun virkailijan täytyy olla kerhonsa luokiteltu (classified) jäsen, joka on palvellut ainakin kaksi vuotta vaaleilla valitussa kerhon tehtävässä ja/tai hän on toiminut piirin toimikunnan puheenjohtajana.
 • Governorin, Lt. Governorin ja aluejohtajan on pitänyt palvella ainakin yksi vuosi kerhon puheenjohtajana.
 • Vaaleilla valittu virkailija ei saa toimia missään muussa vaaleilla valitussa tehtävässä piiritasolla.

Tehtävä 7

 • Piirin vaalitoimikunnan jäsen ei saa olla toimikautenaan ehdokkaana ZI:n piiri- tai kerhotason tehtäviin.

Tehtävä 8

 • Lisa Andström –toimikunnan jäsenten tulee edustaa eri alojen asiantuntemusta.

Tehtävät 9 – 10

 • Ei edellytä KHT- tai HTM-tutkintoa. Tehtävään valittu ei saa olla piirihallituksen jäsen tai päättävässä asemassa Zonta-järjestössä.

Ohjeita ehdokasasetteluun

Vaalitoimikunta saattaa lähettää ennen Porvoon piirikokousta lisäohjeita tai pyytää lisätietoja ehdokkaalta tarvittaessa.

Ehdokkaan valokuvaohje

Valokuvan on oltava värillinen, riittävän terävä ja painokelpoinen kasvokuva ehdokkaasta (min. 500×653 pikseliä, vähintään 300 dpi). Kuva on tallennettu jpg muodossa. Kuva saa olla enintään 6 kk vanha. Valokuvaa käytetään ehdokkaan esittelyn yhteydessä Porvoon piirikokousmateriaaleissa sekä piirin nettisivuilla.

Ehdokas toimittaa oman kuvansa sähköpostitse 31.5.2017 mennessä vaalitoimikunnan puheenjohtajalle Aila Rajamäelle aila.rajamaki[at]gmail.com

Ehdottajan ja ehdokkaan suostumus ja vakuutuslomake

Täytä suostumus- ja vakuutuslomake ja toimita se allekirjoituksin vaalitoimikunnan puheenjohtajalle postitse 31.5.2017 mennessä. Lomakkeen voi toimittaa skannattuna sähköpostitse: aila.rajamaki[at]gmail.com tai postitse: Aila Rajamäki, Ylinikkilänkatu 2, 33580 Tampere.

Ehdokkaiden julkistaminen

Ehdokkaat julkistetaan piirin nettisivuilla 6.8.2017 (60 päivää ennen vaalikokousta).

Valinta tehdään piirikokouksessa 7.10.2017. Vaalitoimikunta esittelee ehdokkaat piirin tehtäviin piirikokoukselle Porvoossa lauantaina 7.10.2017.

Ehdokkaat esittäytyvät piirikokouksessa. Ehdokkaiden tulee varautua esittäytymään lyhyesti myös englanniksi. Esittäytymisestä annetaan tarkemmat ohjeet ennen piirikokousta.  Valitut virkailijat ja toimikuntien jäsenet aloittavat uusissa tehtävissään 1.6.2018.

Ehdokasasettelusta lisätietoja antavat vaalitoimikunnan jäsenet:

Puheenjohtaja Aila Rajamäki, Tampere II, aila.rajamaki[at]gmail.com  +358 40 550 5540
Viivika Orula, Pärnu, viivika[at]reiser.ee  +372 5214201
Ritva Kytö, Tapiola, ritva.kyto[at]iki.fi +358 40 592 9681