Naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi tarvitaan saavutettavaa ja asiantuntevaa tekijätyötä

Tilastokeskuksen tietojen mukaan koronavuonna 2020 viranomaisten tietoon tuli yhteensä 10 800 pari- ja lähisuhdeväkivaltarikosta. Myös vuonna 2020 poliisin tietoon tulleen lähisuhdeväkivallan uhrit olivat useimmiten naisia (75 %), kun taas epäillyt olivat pääasiassa miehiä (81 %). Läheskään kaikkea perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa ei myöskään ilmoiteta viranomaisille, vaan suuri osa siitä jää piilorikollisuudeksi. Väkivallan toistuvuus ja pahentuminen on tyypillistä perhe- ja lähisuhdeväkivallalle ja THL:n selvityksen (2021) mukaan henkirikokseen päättyneistä parisuhteista 80 prosentissa oli esiintynyt väkivaltaa jo aiemmin. Kun pahin on jo tapahtunut, nähdään usein vasta jäävuoren huippu.