Porvoon Zontakerhon vetoomus Porvoon kaupunginvaltuustolle naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan kitkemiseksi 

 

25.11. vietettiin jälleen kansainvälistä päivää International Day for the Elimination of Violence against Women. Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä, eli ns. Istanbulin sopimus, hyväksyttiin 2011 ja se astui kansainvälisesti voimaan 1.8.2014. Sopimuksen tavoitteena on muun muassa:

● ehkäistä ja poistaa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja perheväkivaltaa sekä suojella väkivallan uhreja ja tarjota heille tukipalveluja
● edistää viranomaisten ja järjestöjen yhteistyötä edellä mainitun väkivallan itkemisessä
● saattaa perheessä tapahtuvan tai naisiin kohdistuvan väkivallan tekijät vastuuseen teoistaan
● edistää tasa-arvoa sekä kaikkien naisiin kohdistuvan syrjinnän muotojen poistamista

Naisiin kohdistuva väkivalta on ihmisoikeusrikos ja pandemia, joka ei ota laantuakseen. 70 prosenttia kaikista maailman naisista joutuu väkivallan uhriksi elinaikanaan, ja tämä on anteeksiantamatonta. Syksyllä maailmanlaajuiseksi levinnyt #MeToo -kampanja toi naisiin kohdistuvan häirinnän laajaan keskusteluun ja osoitti, että syrjintä häirintä eivät todellakaan ole vain marginaalinen ilmiö.
Myös meillä Suomessa on vielä tehtävää tällä saralla, sillä esimerkiksi parisuhde- ja perheväkivalta on tänäkin päivänä arkea joillekin, ikävä kyllä, myös Suomessa ja kotikaupungissamme Porvoossa.
Turvakoti tarjoaa lähisuhteessaan väkivaltaa kohdanneille turvapaikan. Kunnallinen sosiaalityö tekee parhaansa ja kolmannen sektorin toimijat, kansalaisjärjestöt, tekevät paljon asioiden edistämiseksi. Suomessa poliisi on luotettava taho, johon voi pelkäämättä turvautua. Kaikki nämä auttavat jo väkivaltaa kokeneita. Meidän tulee kuitenkin päästä lähemmäs sitä maailmaa, jossa väkivallan teot ehkäistään nykyistä paremmin. Osataan tulkita oikein jo heikkoja signaaleita ja auttaa naisia, lapsia, perheitä jo ennakolta.
Esitys: Tarvitsemme Porvoossakin lisää ja tiiviimpää yhteistyötä kunnan, eri viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen sekä muiden vapaaehtoistahojen kesken. Yhteistyö on myös vahva viesti siitä, että aidosti työskentelemme yhteisen tavoitteen eteen.

Zonta Club of Borgå-Porvoo

Raija Tölkkö
Puheenjohtaja

Linkki sopimukseen: https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2015/20150053