Naistenpäivän aamukahveilla

Borgå-Porvoon zonta-kerho järjesti Kansainvälisen naistenpäivän aamuna jo perinteeksi muodostuneen aamukahvitilaisuuden. Osallistujia oli noin 90. Tilaisuudessa puhui Enston hallituksen puheenjohtaja Marjo Miettinen. Hänen puheensa naisena olemisesta teknologiateollisuudessa oli raikas ja inspiroiva.

Marjo Miettinen antoi esityksessään kolme neuvoa naisille: Ensimmäisenä oli kehotus tarttua tilaisuuteen, jos ja kun sellainen tarjotaan. Tarjous tulee usein täysin yllättäen ja suunnittelemattomasti. Toinen neuvo oli, että kunkin tulee luoda itselleen verkosto erilaisista ja eri alojen ihmisistä.

Kolmantena neuvona hän suositteli jokaista hankkimaan itselleen mentorin, jonka kanssa on mahdollista ladata omia energiavarojaan. Tämän päivän työelämä on usein energiaa vievää. Siksi omien voimavarojen täydentäminen sopivan henkilön kanssa on tarpeen. Se voi tapahtua vaikka esimerkiksi kahvi- tai lounastauolla.

Yleisökysymys oli: Mitä naiset voivat tehdä omassa perheessään tukeakseen lapsiaan ennakkoluulottomiin valintoihin. Miettinen vastasi, että yhdessä tekeminen on tärkeää, erityisesti yhdessä lukeminen on lapsen kehitykselle merkityksellinen.

Tänä vuonna Zontakerhon aamukahvin tuotto käytetään koulutusmahdollisuuksien luomiseen tytöille. Kotimaassa perustetaan 10 – 12 vuotiaille tytöille kerhoja, joissa heillä on mahdollisuus tutustua matematiikkaan, luonnontieteisiin ja teknologiaan. Sitä kautta tytöt saavat itseluottamusta ja – varmuutta hakeutua perinteisesti miesvaltaisille teknologian aloille.

Kansainvälinen osuus käytetään tyttöjen koulunkäyntiin Madagaskarissa. Siellä 90% kotitalouksista joutuu tulemaan toimeen alle 2 dollaria päivässä.

Marjo Miettinen inspirareade på zontas morgonkaffe

På Internationella kvinnodagens morgon ordnade Borgå-Porvoo Zontakerho sitt redan traditionella morgonkaffe där ca. 90 personer deltog. Tillfällets talare var Enstos styrelseordförande Marjo Miettinen. Miettinen talade fräscht och inspirerande om att vara kvinna inom teknologiindustrin.

I sitt anförande gav hon kvinnorna tre råd. Det första är att gripa chansen då en sådan erbjuds, ibland överraskande och oplanerat. För det andra rekommenderar hon att man skapa sig ett nätverk av olika slags människor. Hennes tredje råd är att man skall skaffa sig en mentor, eller motsvarande, i vars sällskap man kan fylla på sina energireserver. Dagens värld är energikrävande och ibland behöver man fylla på sitt eget förråd, t.ex. genom något så enkelt som en kaffe- eller lunchpaus med sin mentor.

På publikfrågan om vad kvinnor kan göra i sin familj för att stöda barnen inför kommande utmaningar och yrkesval säger Miettinen att det är viktigt att göra saker tillsammans och speciellt att läsa tillsammans med barnen.

Zontaklubbens morgonkaffe ordnades i år för att samla in medel för flickors utbildning. Dels kommer klubbar med naturvetenskapligt-matematiskt-tekniskt innehåll att erbjudas flickor i åldern 10–12 år på olika håll i Finland. Syftet är att stärka flickornas självförtroende för att våga sig in i den traditionellt manliga teknologibranschen. Dels används medel för att erbjuda flickor skolgångsmöjligheter i Madagaskar, där 90 % av hushållen lever på en utkomst som är mindre än 2 dollar per dag.

Teksti: Solveig Mickels

Kuva: Kirsti Talsi-Sirkka