Sadan vuoden historia kohti juhlavuotta 2019

CELEBRATING ZONTA’S 100TH ANNIVERSARY 8.11.2019

Zonta International on tehnyt työtä lähes 100 vuotta parantaakseen naisten ja tyttöjen oikeudellista, poliittista, yhteiskunnallista, taloudellista, koulutuksellista, terveydellistä ja ammatillista asemaa globaalisti ja paikallisesti. Zonta International ja sen rahastoja hallinnoiva Zonta International Foundation (ZIF) on luotettava yhteistyökumppani, jolla on erityissuhteet YK:n ja sen alajärjestöjen kanssa vuodesta 1946. Zonta International Foundation on perustettu 1985 ja se on Illinois’n osavaltion lakien mukainen ”notfor-profit”, voittoa tavoittelematon säätiö. Rahoitus tulee maailmanlaajuisesti Zonta-kerhoilta, zontilta ja Zonta-toiminnan ystäviltä, jotka haluavat edistää naisen asemaa maailmanlaajuisesti.

Zonta Internationalin perustaminen sattui ainutlaatuiseen aikaan naisten historiassa. Sen perustajat Buffalossa New Yorkin osavaltiossa USA;ssa vuonna 1919 edustivat ensimmäisen sukupolven naisia, jotka olivat saaneet korkeamman asteen koulutusta, he olivat ensimmäisten naisten joukossa, jotka saivat äänestää Pohjois-Amerikassa. He olivat osa kasvavaa, joskin vielä suhteellisen pientä naisjoukkoa, joka haki paikkaansa työelämässä kodin ulkopuolella. Vuosikymmenten myötä Zonta International on kasvanut maailmanlaajuiseksi palvelujärjestöksi, johtotehtävissä toimivien jäsentensä ansiosta, jotka yhdessä tekevät työtä naisten aseman parantamiseksi.

Näytelmäkirjailija ja sanomalehtinainen Marian de Forest toimi Buffalo Express-lehdessä johtotehtävissä aikana, jolloin naiset vielä pääsivät niihin sangen harvoin. Hän kehitteli ideaansa järjestöstä, joka kokoaisi yhteen nämä naiset ja muodostaisi vahvan verkoston auttamaan naisia saamaan heille kuuluvan paikan omissa ammateissaan.

Maaliskuussa 1919 viisi naista oli perustanut ensimmäisen Zonta-kerhon, jonka jäsenmäärä kasvoi nopeasti ja vuoteen 1920 mennessä oli muodostettu yhdeksän Zonta-kerhon ryhmä, johon kuului 600 jäsentä.

Apuna naisten elämän muotoutumisessa 1900- ja 2000-luvulla

Vaikka Zontalla oli sama näkemys naisten asemasta satojen muiden naisyhdistysten ja -järjestöjen kanssa, rohkaisivat naisia yhteistyöhön, olemaan rohkeita ja ottamaan riskejä ja ennen kaikkea luottamaan itseensä – zontat edustivat kuitenkin tiettyä erilaisuutta.

Zontan tiukka työelämään liittyvä luokitusjärjestelmä vaati, että sen jäsenet toimivat ainakin 50- prosenttisesti työelämän johtotehtävissä. Tämän lisäksi kerhoilla oli oikeus kutsua vain yksi edustaja kulloinkin jäseneksi tietystä ammattiryhmästä. Tämän katsottiin varmistavan sen, että jokaisella kerholla oli mahdollisimman laaja ”edustus” eri ammattien edustajia kerhon jäsenistössä. Tämä tieto-taitokirjo takasi sen, että kerho pystyi toimimaan monipuolisesti sekä paikallisesti että kansainvälisesti.

Alkuaikojen jäsenet olivat selvääkin selvemmin tietoisia haasteista, jotka heitä odottivat heidän vaatiessaan paikkaansa miesten hallitsemassa ympäristössä. 1930-luvulla järjestön kerhojen lukumäärä kasvoi 130:een kuudessa maassa ja työ sukupuolten tasa-arvon puolesta työmarkkinoilla jatkui.

Zontan toiminta maailmanrauhan puolesta toisen maailmansodan jälkeen johti myös 1944 toimintaansa aloittelevan YK:n tukemiseen, mikä hyväksyttiin virallisesti vuoden 1946 Conventionissa.

Zonta International oli eräs ensimmäisistä naisjärjestöistä, joka pyrki edistämään maailmanrauhaa ja painotti naisten ainutlaatuista asemaa sen saavuttamiseksi ja tänään se jatkaa työtään niin oikeudenmukaisuuden edistämiseksi kuin yleismaailmallisen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen hyväksi.

Edelleenkin Zonta-kerhot valitsevat, rahoittavat ja osallistuvat hankkeisiin, jotka edistävät naisten taloudellista riippumattomuutta, poliittista tasa-arvoa, oikeutta koulutukseen ja terveydenhuoltoon ja naisiin kohdistuvan väkivallan täydellistä eliminoimista.

Joka vuosi Zonta Internationalin jäsenet tekevät tuhansia tunteja vapaaehtoistyötä ja antavat miljoonia dollareita saadakseen aikaan tarvittavia muutoksia ja Zonta International puolestaan säätiönsä kautta rahoittaa ohjelmia, joiden vaikutus on maailmanlaajuinen.