Arjen turvallisuus on kaikkien asia

Nurmeksen Zonta-kerho järjesti kesäkuun alussa Arjen turvallisuus –seminaarin osana Zonta says No –kampanjaa. Vieraana oli Suomen ylin poliisivirkamies, poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen.

Poliisiylijohtaja Kolehmainen muistutti, että kenenkään ei tarvitse eikä pidä sietää väkivaltaa eikä mikään oikeuta väkivaltaiseen käytökseen toisia kohtaan.

Hänen mielestään pahin uhka suomalaisten turvalliselle arjelle on ihmisten syrjäytyminen.  Sen ehkäiseminen kuuluu kaikille, ei vain poliisille, hän muistuttaa.

Avainasia on Kolehmaisen mukaan se, miten vaikutetaan nuoriin. ”Vastuullinen vanhemmuus, kodin ja koulun yhteistyö, nuorten harrastusten tukeminen, yhteisten pelisääntöjen luominen, valvonta ja rikkomuksiin puuttuminen”, hän luettelee vaikuttamisen keinoja.

Suomessa kuoli viime vuonna 17 naista lähisuhdeväkivallan uhreina. Nurmes-talon Hannikaisen saliin oli ripustettu 17 naisten asua symboloimaan uhreja. Samanlainen installaatio oli ollut esillä myös piirikokouspaikalla Oulussa huhtikuussa.

”Lähisuhdeväkivalta on rikos, ja viranomaisilla on velvollisuus puuttua siihen, sanoi johtava sosiaalityöntekijä Maarit Haatanen. Hän ja moniammatillisen riskinarviointiryhmän puheenjohtajan Mika Kivelä kertoivat, millaista konkreettista apua perheväkivaltatilanteissa tai väkivallan uhatessa on saatavissa Nurmeksen alueella. He vakuuttavat, että apua on saatavissa aina ja nopeasti, mutta apua pitää haluta. Aikuista ihmistä ei pystytä auttamaan vastoin hänen omaa tahtoaan.

Apua on saatavissa myös väkivallan tekijälle, jotta kierre saataisiin poikki, Haatanen ja Kivelä muistuttavat.

Yleisöllä oli eniten kysyttävää koulukiusaamisesta, josta viime vuosina on puhuttu paljon suomalaisessa mediassa. Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen sanoo, että pelisääntöjen on oltava selvät: koulukiusaaminen on kiellettyä ja siihen on puututtava.

Maarit Haatasen mukaan koulukiusaaminen nousee usein esille tilanteissa, joissa tarvitaan lastensuojelun toimenpiteitä.

Arjen turvallisuus –tilaisuuden ohjelman oli ideoinut ja koonnut kerhon Advocacy-toimikunta.

PIRKKO KESKINEN

Nurmeksen Zonta-kerhon puheenjohtaja