Amelia Earhart tutkimusapurahan ja Young Women in Public Affairs tunnustuspalkinnon hakuohjeet nyt ruotsiksi

STIPENDITOIMIKUNNALLA ON ASIAA…

Syystervehdys kaikille Piiri 20:n kerhoille – toivottavasti toimintanne on päässyt hyvin käyntiin, meillähän työtä riittää!

Toimikunta muistuttaa, että haussa ovat:

 

AMELIA EARHART 2019 TUTKIMUSAPURAHAT

(HAKUAIKA PÄÄTTYY 15 MARRASKUUTA 2018; HAKIJAT LÄHETTÄVÄT

ANOMUKSENSA SUORAAN PÄÄMAJAAN)

JA

YOUNG WOMEN IN PUBLIC AFFAIRS TUNNUSTUSPALKINNOT

(ANOMUKSET KERHOILLE VIIMEISTÄÄN 12. HELMIKUUTA 2019, JOISTA KERHOT LÄHETTÄVÄT YHDEN PIIRIN STIPENDITOIMIKUNNALLE 4. MAALISKUUTA 2019 MENNESSÄ)

 

Toimikunta toivoo, että kerhot levittävät tietoa kummastakin stipendimahdollisuudesta lähimmälle yliopistolleen, edellyttäen, että siellä voi opiskella avaruustutkimukseen liittyviä aineita.

Monilla kerhoilla on jo yhteyksiä paikallisiin kouluihin: vahvistakaa niitä ja levittäkää tietoa Zontien toiminnasta niin paikallisesti kuin ympäri maailmaa! Sieltä saamme uusia jäseniä aikanaan parantamaan naisten ja tyttöjen asemaa niissäkin maissa, missä väitetään naisten jo saavuttaneen tasa-arvon.

Hyvää tietoa meistä, toiminnastamme sekä toimintaohjeita on runsaasti saatavilla Zonta Internationalin sivuilla. Käykää siellä nimenomaan omilla tunnuksillanne, jäsenille kuuluvien tietojen löytämiseksi.

Olemme saaneet nyt kummankin rahaston hakuohjeet myös ruotsiksi ja ne ovat tutkittavissa Piiri 20:n sivuilla heti kun Webmaster saa ne paikalleen.

Amelia Earhart tutkimusapurahan hakuohjeet 2019 ruotsiksi

Young Women in Public Affairs tunnustuspalkinnon hakuohjeet 2019 ruotsiksi

Hyvää ja antoisaa syksyä Zonta-toiminnan merkeissä kaikille kerhoille – Stipenditoimikunta odottaa mielenkiinnolla YWPA-stipendihakemuksia ja toivoo, että Amelia Earhart-apurahoja saadaan tulevana vuonna myös Piiri 20:n yliopistoihin!

 

Eija Salo, PID

Zonta International Piiri 20

Stipenditoimikunta, pj