Elli Flén föreläste i Närpes om kvinnornas roll i fredsprocessen

Kristina Zontaklubb, som består av medlemmar från Närpes, Kristinestad och Kaskö, firade Finlands 100 år genom att ordna en föreläsning för allmänheten med Elli Flén på Yrkesakademin i Närpes måndagen 11.12. Föreläsningen om kvinnornas roll i fredsprocessen utgjorde också en del i kampanjen Zonta Says NO (to Violence Against Women). I och med att Elli arbetat som presschef på OSCE i Kosovo, tjänstgjort som fredsbevarare i Kosovo och Afganistan har hon gedigna kunskaper i ämnet. Elli är suverän i det hon gör. Rätt kvinna på rätt plats som talade om ett mycket viktigt ämne. Vi fick uppleva en effektiv, substansfylld och lättfattlig föreläsning. Hon gjorde det levande och fick publiken med sig och många ställde frågor. En del män deltog också – hatten av för dem!

Hon framhöll bl.a. att det är farligare att vara kvinna i moderna krig, att de flesta (upp till 90 %) av offren i moderna krig är civila (UNWomens rapport), att kvinnorna i krigssituationer är de första som lider: sexuella övergrepp, brist på mat och vatten, m.m. Hon betonade vikten av nätverk för att kunna påverka; det här tycks vara en bristvara i de utsatta länderna – vi borde kunna exportera vårt föreningsliv: att arbeta och påverka tillsammans ger resultat och får förbättringar till stånd. Det är oerhört viktigt med utbildning, att hitta resurspersoner, få männen med i utvecklingsarbetet tillsammans med kvinnorna i de här länderna. När kvinnorna säger ”NU RÄCKER DET – NU FÅR DET VARA NOG”, då börjar det hända saker. Elli slutade föreläsningen med förslag om vad man som individ kan göra: ingripa mot hatprat, ordna kampanjer och insamlingar, nätverka, stöda missionssällskapet etc. Kvällens intäkter går till kampen mot mänskohandel i Nepal. En fin och minnesvärd kväll! Alla borde få ta del av hennes erfarenheter. / Barbro Lundberg, medlem i zontaklubben