GOVERNOR

Hyväksyimme Nizzan yleiskokouksessa kesäkuussa 2016 mission ja visiomme mukaisesti neljä kansainvälistä palvelu- ja väkivallan ehkäisyyn liittyvää ohjelmaa. Ne ovat tyttöihin ja naisiin kohdistuvaan väkivallan ehkäisy Nigerissä ja maahanmuuttajiin kohdistuvan pakkotyön tunnistaminen sekä uhrien auttaminen Nepalissa. Liberiassa autamme fistulan uhreja kirurgisesti ja psykososiaalisesti. Let us Learn Madagaskar ohjelma on monipuolinen koulutus-, tuki- ja rakennusohjelma. Yhteistyökumppanimme Madagaskarissa on UNICEF, muissa hankkeissa teemme yhteistyötä YK:n väestörahaston (UNFPA) kanssa. Lisää hankkeiden tuloksista www.zonta.org

Hyödynnämme monin tavoin kansainvälisen järjestömme neuvottelevaa ja /tai neuvoa antavaa asemaa YK:n useissa alajärjestöissä sekä Euroopan Neuvostossa.

Jaamme kansainvälisiä stipendejä Amelia Earhart stipendirahastosta, Jane M. Klaussman stipendirahastosta sekä Young Women in Public Affairs stipendirahastosta merkittäviä summia vuosittain.  Piirin oma stipendirahasto on Lisa Andström stipendirahasto.

Paikallisen palvelutoiminnan ja vaikuttamisen tuloksista voimme lukea kerhojen kotisivuilta www.zonta.fi Huhtikuussa käynnistämme tyttöjen matematiikan opiskelun tukemisprojektin ZAU.

Viron 100-vuotista itsenäisyyttä juhlimme helmikuussa. Jäämme odottamaan virolaisia ponnisteluja kansainvälisten tavoitteittemme edistämiseksi juhlavuonna!

Antoisaa ja tuloksekasta toimikauden viimeistä neljännestä!

Tuija Kirveskari-Tähtinen
Governor 2016-2018