Palveluprojektien palkitseminen Zonta Service Recognition Awards 2016-2018

30.11.2017 Zonta Service Recognition Awards- hakemukset

Onnistuneiden ja tuloksellisten palveluprojektien esille nostamiseksi suunniteltu Zonta Service Recognition Award-tunnustuspalkintojen hakuprosessi on edennyt arviointivaiheeseen. Kerhot lähettivät omat ZSRA-hakemuksensa 31.10. mennessä. Piirin ZSRA-työryhmä sai ilokseen vastaanottaa kaikkiaan kuusi hakemusta. Viiden kerhon palveluprojektit oli toteutettu tyttöjen ja naisten aseman parantamiseksi ja yksi kerhon hakemus koski projektia naistiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi. Myös Piiri tekee oman projektiehdotuksen koskien Luetaan yhdessä-projektia. Kun hakemukset nyt saatu, alkaa ZSRA-työryhmän arviointityö, joka päättyy työryhmän esitykseen piiristä päämajaan esitettävistä projekteista. Governor lähettää ehdotukset eteenpäin viimeistään 9. helmikuuta 2018.

Lämmin kiitos kaikille osallistuneille kerhoille ja näistä projekteista tulevat kaikki saamaan tietoa myöhemmin. Parhaat projektit palkitaan Yokohaman Conventionissa.

Kerhoja kiittäen Piirin ZSRA-työryhmä


1.9.2017 Zonta Service Recognition Awards 2016 – 2018

Kerhojen ja piirin onnistuneiden palveluprojektien palkitseminen

Piiri 20:n kerhojen palveluprojektien haku käynnissä

Zonta Service Recognition Award (ZSRA) on tunnustus Zonta Internationalin kerhojen ja piirin erinomaisesti onnistuneiden palveluprojektien esille nostamiseksi ja palkitsemiseksi. Palveluprojektit voivat olla naisten ja tyttöjen asemaa eri osa-alueilla parantavia projekteja tai projekteja naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi. Tällä kaudella halutaan painottaa erityisesti sukupuolten väliseen tasa-arvoon vaikuttavia palveluprojekteja (YK:n kestävän kehityksen tavoite nro 5).

Kerhon palveluprojektin kuvaamisessa kannattaa ottaa huomioon seuraavat keskeiset painotukset:

  • mikä on palveluprojektin kohderyhmä
  • mitä hyötyä palveluprojektista on, mitkä ovat palveluprojektin keskeiset tulokset
  • miten laajasti palveluprojekti vaikuttaa, miten laaja kohderyhmä on
  • mikä vaikuttavuus, mediahuomio ja näkyvyys projektilla on saavutettu Zonta -järjestölle
  • miten palveluprojekti edistää kestävää kehitystä
  • miten zontat itse ovat konkreettisesti osallistuneet projektiin.

Tärkeää on myös varmistaa, että palveluprojekti toteuttaa ZI:n missiota ja visiota.

Kerhojen palveluprojektiehdotukset tehdään oheisella lomakkeella 31.10.2017 mennessä osoitteella service@zonta.fi.

Piirin ZSRA-työryhmä on valmis auttamaan hakemuksen teossa Porvoon piirikokouksen yhteydessä olevalla ”klinikalla”.

Hakemuksia odottaen Piiri 20 ZSRA-työryhmä

 

Esimerkkinä Nizzassa palkittuja voittajia 2016

Tutustu Piirin 13 projektiin Denmark:n projekti Summer Schools in East Greenland.

Kerhojen palveluprojektiehdotukset 31.10.2017 mennessä osoitteella service@zonta.fi

Hakemuksia odottaen Piiri 20 ZSRA-työryhmä30.4.2017 Kerhojen ja piirin onnistuneiden palveluprojektien palkitseminen

Zonta Service Recognition Award on tunnustus Zonta Internationalin kerhojen ja piirin erinomaisesti onnistuneiden tuloksellisten palveluprojektien esille nostamiseksi ja palkitsemiseksi. Palveluprojektit voivat olla naisten ja tyttöjen asemaa eri osa-alueilla parantavia projekteja tai projekteja tyttöihin ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi. Projektit ovat jo päättyneitä tai parhaillaan käynnissä olevia projekteja. Kaudella 2016-2018 korostetaan arvioinnissa erityisesti YK:n tavoitteen nro 5 sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumiseen tähtääviä projekteja.

Yleistä tietoa aiheesta löytyy suomeksi |PDF| ja englanniksi | word | ja ehdotuslomake |word|.

Kerhon projektilomake/lomakkeet täytetään englanniksi ohjeiden mukaan. Kieli ei kuitenkaan ole este osallistumiselle, sillä lomakkeen voi täyttää myös suomeksi, ja piirin ZSRA-työryhmä huolehtii käännöksestä. Kerhojen palveluprojektiehdotukset lähetetään viimeistään 31.10.2017 osoitteella service[at]zonta.fi

Governor Tuija Kirveskari-Tähtinen ja Piirin Palvelutoimikunta rohkaisevat kerhoja nostamaan esille omia projektejaan ja näyttämään kaikille Zonta-siskoille tuloksellista paikallista työtään. Valitut projektit pääsevät myös esille Yokohaman Conventionissa kesä-heinäkuun vaihteessa 2018, jolloin myös palkitseminen tapahtuu.

Lisätietoja ja apua hakemuksen tekemiseen käytännössä saat Piiri 20:n ZSRA-työryhmältä lähettämällä sähköpostia osoitteella vuokko.skytta[at]gmail.com

Piiri 20:n ZSRA-työryhmä

Vuokko Skyttä puheenjohtaja Zonta Club of  Vantaa II, Ulla Salonen Zonta Club of Vantaa II, Anna-Maija Hirvi Zonta Club of Helsinki IV, Seija Heikkinen Zonta Club of Tapiola