CSW 61 istunnon valmisteluseminaari 6.3.2017 Työministeriö

 

CSW 61 istunto alkaa 11.3 2017 New Yorkissa. Osallistujia on arviolta 5000 henkilöä. Suomen osalta virkamiesvalmistelun lisäksi esiteltiin kansalaisjärjestöille istunnon pääteemaa, joka on tänä vuonna naisten taloudellinen voimaantuminen ja segregaation vähentäminen. Seurantateemaksi on valittu naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettaminen. kyseinen seurantateema puuttui Vuosituhattavoitteista. Tällä kertaa halutaan tarkastella sitä, miten kukin jäsenvaltio (yht. 187) edistää Vuosituhattavoitteiden jatkoksi vahvistettua Kestävän kehityksen ohjelmaa vuoteen 2030. Jokainen jäsenvaltio joutuu raportoimaan tavoite viiden kaikki kahdeksan kohtaa.

Nousevana teemana on vuonna 2017 alkuperäiskansojen naisten (meillä saamelaiset) voimaannuttaminen, erityisesti tukemalla naisten kulttuuriosaamista.

Suomi tulee nostamaan omissa puheenvuoroissaan esiin hoivavastuun jakamisen, ihmiskaupan ja seksuaalisen hyväksikäytön lopettamisen ja naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamisen esteenä muiden ihmisoikeuksien toteutumiselle.

Useita istuntoja on mahdollista seurata nettiyhteydellä. Suosittelen, että osallistutte näihin tapahtumiin. Näin saamme tietoa oman maamme, Pohjoismaiden ja maailman naisten tilanteesta. Voimme myös oppia ymmärtämään monia kotimaassa käytäviä keskusteluja syvällisemmin.

ILO on perustettu vuonna 1919 ja Suomi liittyi Kansainliittoon ja ILO:n 16.12.1920. ILO:n arvot ovat vuodelta 1944 nk. Philadelphian julistuksessa. ILO:n ydinsopimukset ovat yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, joka tarkoittaa samasta työstä samaa palkkaa. Sopimukseen liittyy myös vuonna 1970 sovittu syrjinnän poistaminen, pakkotyön poistaminen, lapsityön ja sen pahimpien muotojen poistamista koskeva sopimus ja yhdistymisvapaus sekä kollektiivinen neuvotteluoikeus. Näistä teemoista lisää: www.CSW61.

Helsingissä 6.3.2017 työministeriön järjestämän valmistelu istunnon jälkeen

Tuija Kirveskari-Tähtinen

ZI Piiri 20 ry Governor 2016-2018