1325 Naiset, rauha ja turvallisuus sopimus

Yhdistyneitten Kansakuntien Turvallisuusneuvosto valmisteli ja hyväksyi Naiset, rauha ja turvallisuus sopimuksen 1325 vuonna 2000. Sopimusta on päivitetty vuonna 2012, jolloin sen toiminta-ajaksi tulivat vuodet 2012-2016. Parhaillaan vuodesta 2016 lähtien on valmisteltu toimeenpano-ohjelman monitorointia ja tulosindikaattoreita. Zontat ovat jäseninä 1325 ohjelmassa.

Suomen valtion osalta valmistellaan ulkoministeriössä parhaillaan kolmatta toimintaohjelmaa ja siihen liittyviä arviointikriteerejä. Verkostoitumistoimikuntamme puheenjohtaja Irma Ertman ja allekirjoittanut ovat olleet mukana ko. työssä. Toimintaohjelman lisäksi UN Women laatii Varjoraporttia. Olemme mukana myös tässä työssä.  Kummatkin valmistelut käynnistyivät lokakuussa 2016. Työn on tarkoitus valmistua maaliskuun aikana.  Ohjelman toimeenpano aloitetaan lokakuussa 2017 ja toiminta-aika on vuoteen 2020. Tavoitteena on pitkällä aikavälillä vahvistaa Suomen asiantuntemusta rauhanprosesseissa ja lisätä suomalaisten naisten osuutta sekä asiaa käsittelevissä tutkimuksissa, erilaisissa asiantuntijaprosesseissa ja myös hyödyntää kansainvälisestä osaamistamme yhdessä verkostojen kanssa kulloinkin paikallisella tai alueellisella tasolla.

Tulostavoitteiksi on asetettu ensinnäkin naisten mielekäs ja merkityksellinen osallistuminen rauhanvälitystoimintaan, neuvotteluihin ja sodasta rauhaan liittyviin siirtymävaiheen prosesseihin, naisten osallistuminen konfliktien ehkäisyyn ja rauhanrakentamiseen, tasa-arvoisuuden edistäminen turvallisuusalalla ja kriisien hallinnassa sekä tyttöjen ja naisten suojelu rauhanprosesseissa. Sopimuksen 1325 osalta kannustan perehtymään tärkeään teemaan. Se ei käsittele pelkästään muualla maailmassa syntyvien kriisitilanteiden ennaltaehkäisyä, purkua ja hoitoa, vaan myös oman maamme tilanteita, kun vastaanotamme pakolaisia. Lisää asiasta löytyy  www.1325.fi

7.3.2017

Governor Tuija Kirveskari-Tähtinen
Zonta International Piiri 20